Zaproszenie na IV Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne pt. RELACJE

 

W dniach 23-24 kwietnia 2016 roku w sali "szklanej" na parterze Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego na ul. Dobrej 56/66 odbędzie się IV Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne. Celem zapoznania się z programem IV OSF-P i wydarzeniami towarzyszącymi zapraszamy na oficjalną stronę konferencji www.ivosfp.wix.com/ivosfp oraz stronę na portalu  społecznościowym facebook.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Lokalizacja warsztatów

 

"Zrozumieć siebie – zrozumieć innych" prof. Dorota Pankowska 
czwartek, 16.30-19.30, Sala klubowa Zespołu ds. Studentów Niepełnosprawnych UMCS, I piętro p. 116, Akademik Babilon, ul. Radziszewskiego 17

 

„Linia życia, mit personalny, psyche a wymiar kultury" dr Z.W. Dudek 
czwartek, 16.30-19.30, Sala Posiedzeń Rady Wydziału Filozofii i Socjologii, p. 5, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4

 

"Gdzie jesteś...warsztat komunikacyjno-egzystencjalny" dr D. Perszko, prof. T. Kobierzycki 
piątek, 9:00-12:00, Sala klubowa Zespołu ds. Studentów Niepełnosprawnych UMCS, I piętro p. 116, Akademik Babilon, ul. Radziszewskiego 17

 

"Możliwości wykorzystania logoterapii Victora Frankla" dr Piotr Szczukiewicz 
piątek, 15.00 -18.00, Sala klubowa Zespołu ds. Studentów Niepełnosprawnych UMCS, I piętro p. 116, Akademik Babilon, ul. Radziszewskiego 17

 

"Psychoedukacja - to działa!" prof. Andrzej Czernikiewicz
piątek, 15.30-17.00, Galeria Labirynt (czytelnia),Księdza Jerzego Popiełuszki 5

 

       ===========================================================================

 

GALERIA LABIRYNT zaprasza na program filmowy poświęcony tematyce szaleństwa. Seanse odbędą się 14.11 / sobota / godz. 12.00, 14.00, 17.00.

 Wstęp na projekcje jest bezpłatny. Szczegółowy program (klasyka!!!) można uzyskać pisząc na: kino@labirynt.com

 

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZAPISY NA WARSZTATY !!!! Jedynie na listy rezerwowe!

 

Zapraszamy na „warsztaty dla zaawansowanych”, skierowane do gości i uczestników konferencji Diagnozy współczesności. III Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne. Zapraszamy wykładowców, terapeutów oraz osoby zainteresowane problematyką zdrowia psychicznego i psychoedukacją.

 

 

WARSZTAT I "Gdzie jesteś..... warsztat komunikacyjno-egzystencjalny" dr Dariusz Perszko, prof. T. Kobierzycki (13.11.2015, godz. 9.00-12.00)

z opisu: Pokażemy dwa ćwiczenia na pozór tylko komunikacyjne, lecz poprzez odpowiednie zaakcentowanie gestu i przestrzeni zostanie zilustrowany wymiar dialogiczny, zakorzeniający osobę w świecie. Dzięki pozornej ciszy te dwa ćwiczenia mogą odzwierciedlać wspólnotę losu czyli osobowe współdziałanie i współprzeżywanie oraz autentyczny sposób bytowania człowieka.

 

 

WARSZTAT II - wyczerpany limit miejsc. „Linia życia, mit personalny, psyche a wymiar kultury" dr Zenon Waldemar Dudek (12.11.2015 godz. 16.30-19.30)

z opisu: Autorski program treningowy ukierunkowany na inspirowanie i rozwijanie aktywnej wyobraźni i strategii kreatywnego myślenia. Warsztaty kształtują podstawowe, całościowe kompetencje psychologiczne niezbędne w zarządzaniu własną linią życia i w pracy z ludźmi. Obejmuje takie tematy, jak: integracja i rozwój, integralna teoria stresu, system potrzeb i motywacja, osobowość i indywidualność, dialog i komunikacja społeczna, umysł lidera, droga bohatera, strategie kreatywne w zarządzaniu i in.

 

 

WARSZTAT III  - wyczerpany limit miejsc "Psychoedukacja - to działa!" prof. Andrzej Czernikiewicz (13.11.2015 Galeria Labirynt w godz. 15.30-17.45 (czytelnia GL))

 

Celem psychoedukacji jest lepsze zrozumienie przez pacjenta własnego stanu zdrowia psychicznego. Wzmacnia się również mocne strony pacjenta i jego własne zasoby w radzeniu sobie z chorobą by zapobiec nawrotom i podwyższyć jego dobrostan w długiej perspektywie czasowej. U podstaw takich oddziaływań leży założenie, że z większą wiedzą na temat własnego stanu zdrowia konsument (pacjent) może sobie lepiej z nią radzić.

 

Prosimy o przesłanie zgłoszenia na maila: justynarynkiewicz86@wp.pl

 

Informacje do zgłoszenia: imię i nazwisko, afiliacja lub rodzaj wykształcenia i doświadczenia, preferowane w kolejności warsztaty (maksymalnie 2 do wyboru).

 

Termin zapisów do 4 listopada. Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Możliwość zapisu na listę awaryjną.

 

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zapisy na warsztaty dla studentów i doktorantów JEDYNIE NA LISTY REZERWOWE!

 

 

 

Zapisy od 30 października pod adresem justynarynkiewicz86@wp.pl

 

1.  prof. Dorota Pankowska (12 listopada 16.30-19.30)

Zrozumieć siebie – zrozumieć innych.

Miniwarsztaty z edukacyjnej analizy transakcyjnej.

 

Analiza transakcyjna: stworzona przez Erica Berne’a na przełomie lat 50. i 60. XX wieku teoria osobowości i rozwoju, teoria komunikacji, szkoła psychoterapii, obecnie coraz szerzej stosowana również w edukacji, zarządzaniu i interpretowaniu szerszych zjawisk społecznych.

Edukacyjna analiza transakcyjna jest czasem nazywana „psychologią praktyczną”, bo wiedzę można łatwo zastosować w codziennym życiu. Pozwala zrozumieć motywy zachowań własnych i innych ludzi, zwiększyć samoświadomość, samokontrolę i poczucie odpowiedzialności, wzmocnić poczucie własnej wartości. Uczy, jak komunikować się

z innymi, rozwiązywać konflikty, budować bliskie relacje.

 

2.  dr Piotr Szczukiewicz (13 listopada, godz. 15.00 -18.00) zostało kilka wolnych miejsc!

Warsztat dla studentów "Możliwości wykorzystania logoterapii Victora Frankla"

 

Celem warsztatu jest przybliżenie sposobu podejścia do sensu życia typowego dla logoterapii oraz możliwości wykorzystania tzw. wartości postawy

 

3. prof. Andrzej Czernikiewicz (13 listopada w godz. 15.30-17.45,  Galeria Labirynt, czytelnia GL)

Warsztat Otwarty: Psychoedukacja - to działa! 

 

Celem psychoedukacji jest lepsze zrozumienie przez pacjenta własnego stanu zdrowia psychicznego. Wzmacnia się również mocne strony pacjenta i jego własne zasoby w radzeniu sobie z chorobą by zapobiec nawrotom i podwyższyć jego dobrostan w długiej perspektywie czasowej. U podstaw takich oddziaływań leży założenie, że z większą wiedzą na temat własnego stanu zdrowia konsument (pacjent) może sobie lepiej z nią radzić.

 

prezentacja   http://slideplayer.pl/slide/2869946/ 

https://www.podyplomie.pl/czasopisma2/articles/17588 

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zaproszenie

 

 

Zapraszamy na III Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne: „Diagnozy współczesności”, 12-13 listopada 2015, Aula Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4 (cześć wydarzeń drugiego dnia obędzie się również w Galerii Labirynt, ul Popiełuszki 5).

 

Seminarium służyć ma rozpoznaniu społecznych i kulturowych uwarunkowań zdrowia psychicznego, zbadaniu natury „symptomów” przejawiających się w kulturze w postaci kryzysów psychicznych, depresji, nerwic, zaburzeń osobowości, uzależnień oraz nakreśleniu uwarunkowań społeczno-kulturowych dla tych problemów.

 

Celem dwudniowego spotkania jest dyskusja nad sposobami budowania wzajemnej relacji (sieci) między osobami żywo zainteresowanymi tematyką zdrowia psychicznego oraz osobami chorującymi, ich rodzinami i terapeutami (przymierze terapeutyczne) oraz udoskonalaniem sposobów wspomagania osób z problemami psychicznymi. Szczególny nacisk zostanie położony na sytuację młodzieży studiującej oraz możliwości psychoprofilaktyki, psychoedukacji, samorozwoju oraz pomocy młodym osobom w kryzysie.

 

Impreza jest również częścią projektu Przyjazny Uniwersytet III organizowaną przez Zespół d.s. Studentów Niepełnosprawnych UMCS i Wydział Filozofii i Socjologii UMCS. Współorganizatorem Seminarium jest Uniwersytet Warszawski oraz Instytut Psychiatrii

i Neurologii w Warszawie. Wydarzenia będą rejestrowane dzięki wsparciu Inkubatora Medialno-Artystycznego UMCS.

 

 

III OSF-P będzie się składało z wykładów, paneli i rozmów, a także wydarzeń towarzyszących w postcai warsztatów, szkoleń, prezentacji filmowych i działań artystycznych. Będzie Foucault, psychoedukacja, psycholiteratura, trialog, analiza transakcyjna w edukacji, warsztat komunikacyjno-egzystencjalny, syndrom jerozolimski i wiele innych wydarzeń.

 

Wśród zaproszonych Gości: Prof. Zofia Rosińska (nieświadomość i transcendencja), Prof. Andrzej Czernikiewicz (psychoedukacja, kino, język), Prof Tadeusz Kobierzycki (dezintegracja pozytywna, filozofia i psychologia twórczości), Prof. Jadwiga Mizińska (filozofia pocieszenia, homo sentiens), Prof. Jarosław Fazan (szaleństwo i literatura), Prof. Paweł Bytniewski (hermeneutyka, Foucault) , dr Waldemar Dudek (Inspiracje Jungowskie, wyd. Eneteia), dr Henryk Welcz (psychoterapia), dr Mira Marcinów (psychologia, filozofia, sztuka), dr Tomasz Rokosz (etnologia, bard)

 

Gościem specjalnym seminarium bedzie Katarzyna Kozyra – polska rzeźbiarka, artystka tworząca instalacje, fotografię i sztukę 

 

Zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych!

 

Aktywnym uczestnikom i wolontariuszom zapewniamy udział w wybranych warsztatach, certyfikaty uczestnictwa oraz dyplomy koordynatora Przyjaznego Uniwersytetu! 

e-mail: przyjazny.uniwersytet@tlen.pl

 

Kontakt z Zespołem ds.Studentów Niepełnosprawnych:

e-mail: punkt@poczta.umcs.lublin.pl, tel. (0-81) 537-58-90

 

więcej informacji:

https://www.facebook.com/otwarteseminariafilozoficznopsychiatryczne

http://filozofiaipsychiat.wix.com/iiseminariumotwarte

https://www.facebook.com/PrzyjaznyUniwersytet

https://www.facebook.com/SekcjaPraktykiFilozoficznej

 

 

 

Udział w Seminarium oraz warsztatach jest bezpłatny!

 

Zespół organizacyjny: Katarzyna Skalska, Andrzej Kapusta, Magdalena Ciesielska, Jolanta Kociuba, Aleksandra Korzeniowska

 

Sekretarze konferencji:

Justyna Rynkiewicz: justynarynkiewicz86@wp.pl 

Beata Kiczyńska: punkt@poczta.umcs.lublin.pl

 

Opieka nad Uczestnikami wykładu ogólnouniwersyteckiego Diagnozy współczesności: Michał Lytowka: mihastvl@gmail.com

 

IV Otwarte Spotkanie Filozoficzno-Psychiatryczne w Warszawie: Jakub Tercz (filozofiaipsychiatria@gmail.com